Presentaties

PCBO – Voorst 
Kenniskring 12 maart 2024  Middenbouw

PCOGV Nijkerk
EDI model en Snelle Snappers

PCBO Voorst
Kenniskring Onderbouw

Primair Onderwijs Bonaire
Vervolgtraining hoog-begaafde leerlingen in het PO

Scholengemeenschap SGB Bonaire
Ondersteuningsbehoeften van hoog-begaafde leerlingen in het VO

Expertisecentrum Onderwijs en Zorg Bonaire
Wat motiveert hoog-begaafde kinderen?
Casuïstiek

PCBO Voorst 
Kenniskring Onderbouw 

FamilieXpeditie op Bonaire
Aanbod voor hoog-begaafde kinderen met hun ouders
www.familiexpeditie.nl

Paasbergschool Oosterbeek 
Wat motiveert hoog-begaafde kinderen? 
Deze presentatie wordt verzorgt in samenwerking met leerlingen van de Paasbergschool

Pieter de Jong school Arnhem
Studieochtend hoog-begaafdheid 

Het Klinket Arnhem 
Studieavond hoog-begaafdheid

Het Klinket Arnhem 
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong

Fredericusschool Velp
Masterclass begaafdheid (3)

Fredericusschool Velp
Masterclass begaafdheid (2) 

Trinitas Gymnasium Almere
Omgaan met je slimme kind
Hand-out

Fredericusschool Velp
Masterclass begaafdheid (1)

Stichting Partners Primair Onderwijs ‘de Link’
Vervolgbijeenkomst begeleiding groep 3 en 4 

Stichting Partners Primair Onderwijs ‘de Link’
Begeleiding leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong groep 3 en 4 

ECHA Specialists in Gifted Education, Tilburg
Geheim van de smid.  Succesfactoren van het BIG Familie Retreat op Bonaire

Regiobijeenkomst Talentnetwerk / KWTO
Workshop: Leerlingen aan Zet met Zoekie

SLO Landelijke netwerkdag begaafdheidscoördinatoren
Presentatie ism jongeren van Stichting SquibS over emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde jongeren, volop aansprekende praktijkvoorbeelden

EOZ Bonaire
Teacher Training

Bonaire
BIG Bonaire Familie Retreat 

Stichting SquibS
Passend Onderwijs en Hoogbegaafdheid

Materialensessie conferentie Bijzonder Begaafd
Kennismaken met Jonge Speurders, op Expeditie met Zoekie

Stichting SquibS
Passend Onderwijs en Hoogbegaafdheid

Stichting SquibS
Passend Onderwijs en Hoogbegaafdheid

Talentstimuleren SLO
Stichting SquibS;  Talentontwikkeling vanuit het perspectief van de jongeren zelf

Stichting SquibS
Passend Onderwijs en Hoogbegaafdheid

Werkgroep Zoekie
Werkbijeenkomst Jonge Speurders, op Expeditie met Zoekie

De Kleine Wereld  Twello
Studiedag Verbredingsprogramma: Denkstijlen gebruiken in de klas

Pharos regio Stedendriehoek
Reisverslag jongeren van Stichting SquibS naar Beijing en samenvatting van de presentatie tijdens the Asian & Pacific Conference on Giftedness

Mediant GGZ Twente
Psychosociale ontwikkeling van hoogbegaafde jongeren en de (mogelijke) mismatch met de omgevin

SLO  Talentstimuleren 
Open Situaties: Proeftuin voor Creativiteit en Verwondering

ISE  International School Eindhoven
Teacher Training Gifted Education 

Academische Pabo Amsterdam 
Wetenschappelijke doorbraken over hoogbegaafdheid de klas in

School aan Zet symposium PO, Lunteren
Nieuwsgierigheid aanwakkeren en de onderzoekende houding van leerlingen vorm en inhoud geven

Academische Pabo Amsterdam
Wetenschappelijke doorbraken over hoogbegaafdheid de klas in

Hoog-begaafdheid.nl 
Workshop voor leerkrachten Basisonderwijs en Plusklassen:  op expeditie met Zoekie

Stichting de Blauwe Loper   Heerhugowaard
Motivatieontwikkeling bij leerlingen in het Primair Onderwijs

Thomas a Kempiscollege Zwolle 
Van onderpresteren naar excelleren

School aan Zet   regionale Expo  WTC Rotterdam
Naar integraal excellentiebeleid

Talentnetwerk Overijssel & Oost Gelderland
Jonge Speurders, op expeditie met Zoekie

Dutch Design Week  Eindhoven   Hotspot Circulaire Economie
De toekomst van onderwijs: Excellentie bevorderen in een Circulaire Economie

European Council for High Ability   Conference   Ljubljana
Executieve vaardigheden ontwikkelen bij hoog-begaafde jongeren tijdens studiereis naar China

Asian & Pacific Conference on Giftedness     Beijing  (China)
Sociaal en emotionele ontwikkeling van hoog-begaafde jongeren in Nederland

 ECHA Seminar Ravenstein
Hoog-begaafdheid en Excellentie volgens de visie en werkwijze van Stichting SquibS  

GGNet Zutphen
Hoog-begaafdheid binnen de Geestelijke GezondheidsZorg

ECHA Seminar Ravenstein
Hoog-begaafdheid en Excellentie volgens de visie en werkwijze van Stichting SquibS  

HORDe – Deventer 
Thema avond: van onderpresteren naar excelleren

EXPO  School aan Zet   Rotterdam
Passend onderwijs voor begaafde leerlingen, een interactieve workshop

GGNet Apeldoorn 
Hoog-begaafde jongeren

Oostvaarders College Almere 
Passend onderwijs voor Begaafde Leerlingen 

Kennislunch  GGNet
Hoog-begaafdheid binnen de Geestelijke GezondheidsZorg 

SG Canisius Almelo
Studiedag MGT    

De observant  Amersfoort 
Teaching for Excellence
Conferentie voor docenten VWO

Atlantische Onderwijs Commissie
Hoogbegaafdheid en Excellentie in Nederland, actuele ontwikkelingen.
Ter voorbereiding op de jaarlijkse studiereis naar de VS 

DaVinci Berkelland    Borculo
Informatieavond over opvoeding voor ouders van hoog-begaafde kinderen

VO Conferentie School aan Zet  @Fokker terminal Den Haag
Motiveren van hoogbegaafde leerlingen in het voortgezet onderwijs

European School Luxembourg I
Teachertraining in coöperation with SquibS, Gifted Youth Peer Community

Seminar ECHA Opleiding  @Radboud Universiteit Nijmegen
De waarde(n) van Stichting SquibS,  Gifted Youth Peer Community

Pharos regio Utrecht
Waaraan herken ik het motivatieprofiel van mijn zoon/dochter?

SKBG
Studiedag leerkrachten Cluster Voorst
Interactieve workshop verrijkingsopdrachten maken ahv taxonomie van Bloom 

SKBG
Directieberaad
Integraal Excellentiebeleid PO 

ECHA opleiding  @Radboud Universiteit Nijmegen
De waarde(n) van SquibS, Gifted Youth Peer Community 

WinIQ  Heiloo
Studiedag PO  Op zoek naar Talent.
Wat motiveert Talent om zich zichtbaar te maken?

Staring College Lochem
Gymnasium +     Brede excellentiebevordering

Ministerie OCW  Den Haag
Schrijfsessie
Advies aan Staatssecretaris Sander Dekker  inzake excellentiebevordering in het Primair Onderwijs.

CNV Amsterdam
Inspiratiebijeenkomst Sectorraad VO   CNV regio Amsterdam
Excellentiebevorderen, wat vraagt dat van de docent?
Uitnodiging sectorraad VO CNV Amsterdam

Rotary Vorden
Projectplan Strategietraining begaafde leerlingen VO  

Expertmeeting PO  Ministerie OCW  Den Haag
Presentatie advies Excellentiebevordering aan Staatssecretaris 

SKBG Cluster Voorst
Studiedag Hoogbegaafdheid en Excellentie.
Studiedag voor alle leerkrachten van de 5 PO scholen van SKBG Cluster Voorst 

Antoniuscollege Bodegraven
CAPE-Abilities begeleidingmodel in de praktijk.
Informatieavond voor ouders en docenten om, aan de hand van het persoonlijk motivatieprofiel van de jongere, de jongere te stimuleren en uit te dagen het beste uit zichzelf te halen.

SKBG Talentklas Cluster Voorst
Visie en opzet van de bovenschoolse Talentklas.  Informatieavond voor ouders en leerkrachten

HEMA Conferentie  Leiden
Presentatie met jongeren van Stichting SquibS over het belang van een Gifted Youth Peer Community tijdens de Conferentie Hoogbegaafdheid-Excellenti-Maatwerk-Actie   van WSNS Leiden en Academische Pabo Leiden.

ECHA terugkomdag  Centrum voor Begaafdheidsonderzoek  Radbouduniversiteit Nijmegen
De achtergrond en opzet van het Project ‘ECHA Smarties 2012″
Wat ging vooraf aan de presentatie door 11 jongeren van Stichting SquibS,  Open Gifted Youth Peer Community  tijdens de internationale ECHA-Conferentie.       De visie van Hoog-begaafdheid.nl en Stichting SquibS op motiveren en stimuleren tot excellentie.

ECHA Conferentie Münster (invited speaker)
Presentatie met jongeren van Stichting SquibS over de opzet en relevantie van Open-Community voor hoogbegaafde jongeren.
www.squibs.nl  
www.echa2012.info 

Ministerie OCW  Den Haag
Expertmeeting Excellentie Primair Onderwijs

Voor Docenten, Ouders en Jongeren:
Interactieve Masterclass Hoogbegaafdheid en motivatie

Voor ouders:
Interactieve masterclass motivatieprofielen van hoog-begaafde jongeren 

SLO  symposium Excellentie in het VO  @Veenendaal 
Door metacognitieve vaardighedenontwikkeling van onderpresteren naar Excelleren

CNV  onderwijsraad Groningen
Presentatie ‘Van onderpresteren naar Excelleren’.

ECHA opleidingsseminar Radboud Universiteit
Presentatie ECHA Advies, Begeleiding & Coaching  aan studenten van de opleiding tot Advanced Specialist in Gifted Education.  Deze opleiding wordt verzorgd door het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit in Nijmegen.

Rotary Vorden
Presentatie van het projectplan ‘Studie- en maatschappelijkebegeleiding voor jongeren met asperger’
Dit projectplan is opgesteld in samenwerking met Stichting SquibS en dhr. G. Schuthof (psychiater)

Davinci College Dordrecht
Presentatie  ‘Onderpresteren door getalenteerde MBO’ers’

Platform Bèta Excellent  Amsterdam
Onderwerpen besloten intervisie-sessies:

  • Ontwikkelen visie en integraal excellentiebeleid
  • Excellentie en wetenschapsonderwijs
  • Excellentiebevordering tijdens keuzeuren

 Universiteit Twente
DocentenOntwikkelTeam:  Ontwikkeling en implementatie zorgplan hoogbegaafdheid

Voor docenten VO,  zorgcoördinatoren en coördinatoren hoogbegaafdheid

Thorbeckecollege  VO
Onderwerp:  Hoogbegaafdheid en (metacognitieve)vaardighedenontwikkeling

Alphen a.d. Rijn  PO
Onderwerp:  Hoogbegaafdheid en AD(H)D  en/of  Autisme Spectrum Stoornissen

 Leonardoschool Hengelo  PO
Onderwerp:  Groepsdynamiek en motivatieprofielen van leerlingen en leerkrachten

Pharos regio Stedendriehoek
Ouderbegeleiding bij onderpresteren

UniC, eigenzinnig havo vwo Utrecht
Intelligent en succesvol volgens Theory of Successful Intelligence R.J. Sternberg

ECHA intervisie
Theorie succesvolle intelligentie in relatie tot Spiral Dynamics

Antoniusschool Beesd  PO
Sociale en emotionele ontwikkeling van hoogbegaafde kinderen 

Overkoepelendorgaan PO scholen Groningen
Stimuleren van vaardighedenontwikkeling bij hoogbegaafde leerlingen

 

 

 

 

 

 

 

 

december 1st, 2011 by Anita Wuestman