Hoog-begaafdheid.nl

Download de Privacy Verklaring waarin wordt omschreven hoe we met persoonsgegevens omgaan.

In 6 eenvoudige en doeltreffende stappen leren omgaan met faalangst, boosheid, verdriet en angst.

Print het document op stevig papier en maak er een mooi boekje van.

In de juni uitgaven van het magazine Gifted@248 stond een 4-pagina groot artikel over het BIG Bonaire Familie Retreat. Open

Introductie Jonge Speurders op Expeditie met Zoekie

Hand-out van de presentatie over Passend Onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Deze presentatie wordt aangeboden aan ouders door Stichting

Hierbij de hand-out van de presentatie aan het team van de Kleine Wereld in samenwerking met Leonie Berends. Thema van

Een overzicht van de kenmerken van (hoog)begaafde leerlingen.  Bron: www.talentstimuleren.nl