Welkom

hub

HoogBegaafdheid HuB

HuB is als leer- werkplaats een belangrijk knooppunt in een groot netwerk van specialisten op het gebeid van hoogbegaafdheid, onderwijs en persoonlijkheidsontwikkeling, met Anita Wuestman als verbindende schakel.

Ontdek het aanbod aan individuele begeleiding en coaching, groepsactiviteiten voor basisschoolkinderen en middelbare school jeugd, verrijkingsprogramma’s op maat
en onderwijsadvies.

Hoogbegaafdheid; zoveel talent(en), maar hoe nu verder?

De dag dat je je realiseert dat je kind mogelijk hoogbegaafd is, ga je niet snel vergeten. Op zo’n moment schuiven er verschillende puzzelstukjes in elkaar, maar tegelijkertijd roept het vooral heel veel vragen op. Vragen over levensgeluk, vrienden vinden, kansen, verantwoordelijkheden, uitdaging op school en thuis. En wat te denken van het omgaan met alle misvattingen die er bestaan rond hoogbegaafdheid? Misverstanden en opmerkingen die variëren van ‘ze komen er vanzelf wel’, ‘het wordt nooit wat, want ze zijn niet sociaal’ tot ‘niemand is meer normaal tegenwoordig’.
Geen wonder toch dat je door zoveel bomen het bos niet altijd even scherp ziet! Terwijl hoogbegaafdheid zo de moeite waard is om te verkennen en ieders mogelijkheden te ontdekken!

Anita Wuestman is al sinds 2000 zowel landelijk als regionaal, werkzaam op dit boeiende terrein. Naast individuele coaching, plusklascoördinatie en groepsactiviteiten voor hoogbegaafde kinderen en jongeren maakt Anita deel uit van de Landelijke werkgroep Passend Onderwijs voor Hoogbegaafden en geeft zij regelmatig trainingen en workshops voor onderwijsteams. Enkele maanden geleden werd haar bijdrage aan het onderwijs voor hoogbegaafden beloond met de Mensa Onderwijs Award 2015. Een goede reden voor Anita om er nog een stapje bij bovenop te doen.

Op 1 oktober 2016 opende HuB haar deuren in Twello. HuB is een plek waar hoogbegaafde kinderen en jongeren hun talenten leren kennen en volwassenen begeleid en gecoached kunnen worden, rondom het omgaan met hun slimme kinderen of hun eigen uitdagingen rondom hoogbegaafdheid.

Bij HuB ontdekken kinderen, jongeren en (jong)volwassenen, dat hoogbegaafdheid of een ontwikkelingsvoorsprong hebben, heel veel kansen biedt en vooral ook heel leuk kan zijn, wanneer hier op de juiste manier mee om wordt gegaan.

HuB is een ruimte waarin deelnemers wordt geleerd de regie over hun leven en leren in eigen hand te nemen en zo hun hoogbegaafde talent(en) verder te ontplooien en te ontwikkelen. De begeleiding binnen HuB werkt, indien gewenst, nauw samen met de omgeving en school voor basis- of voortgezet onderwijs.

HuB is een leer- en werkruimte aan de Zonnenbergstraat 34 in Twello; knooppunt in een netwerk van specialisten op het terrein van hoogbegaafdheid, onderwijs en persoonlijkheidsontwikkeling, met Anita Wuestman-Streppel als verbindende schakel. Anita Wuestman-Streppel is in de omgeving van Twello geen onbekende, als begeleidster van hoogbegaafde leerlingen en leraren voor o.a. de SKBG scholen cluster Voorst.

HuB is goed bereikbaar vanaf de A1 en veilig per fiets te bezoeken vanuit het centrum van Twello.

by Anita Wuestman