Jonge speurders op expeditie met Zoekie

De methode Jonge speurders op expeditie met Zoekie is ontwikkeld door Marijke Schekkerman en Anita Wuestman in samenwerking met VU-Amsterdam, UTwente en CBS Ten Holtens Erve.
Deze ontwikkeling is mogelijk gemaakt door een bijdrage van onderwijsontwikkelingsprogramma School aan Zet.

De volledige aanpak is te downloaden via het menu: Downloads op deze website 

De expeditie aanpak 

De expeditie met Zoekie is zodanig opgezet dat leerlingen zelfstandig het traject van onderzoekend leren (van Problem Finding naar Problem Solving) doorlopen, hierbij geholpen door hun avatar Zoekie.

In de eerste fase van de expeditie staat zelfinzicht onder aanvoering van Zoekie centraal.

In de tweede fase is de leerlinge eigenaar van het onderzoek- en ontwerpproces.

Leerkrachten en ouders fungeren hierbij als ‘critical friends’.

Zoekie en Passend Onderwijs

De aanpak van de expeditie is ontwikkeld met de onderwijsbehoeften van meerbegaafde leerlingen in het achterhoofd. Dit houdt in dat de inleiding op hoog niveau wordt aangeboden, aanspraak wordt gedaan op de hogere orde denkvaardigheden en gebruikmaakt van officiële begrippen. De leerling krijgt opdrachten aangeboden ter verwerking van de nieuwe informatie.

Extra uitleg en oefenopdrachten zijn inbegrepen waardoor de methode ook in de reguliere groep kan worden toegepast voor alle leerlingen.

Zoekie en 21ste eeuwse vaardigheden 

Zelfinzicht, zelfsturing, vaardighedenontwikkeling en waardenbesef vormen de peilers van de Expeditie met Zoekie.

“Ik zou wel eens willen weten”

In de opdrachten van het eerste eiland: “Ik zou wel eens willen weten” komen een aatnal theoriën omtrent intelligentie, leer- en werkstrategieën en zelfkennis aanbod.

Zelfsturend en Zelfverantwoordelijk leren vraagt om de

ontwikkeling van Waardenbesef en Zelfinzicht 

“Ik zou wel eens willen onderzoeken”

In de opdrachten van het tweede eiland volgen de leerlingen de empirische cyclus van onderzoekend en ontwerpend leren.

Onderzoekend en Ontwerpend leren ontwikkelt

de open en kritische leerhouding van de leerling

 

Tijdens de Expeditie op het eerste eiland ontdekken de leerlingen veel over eigen kwaliteiten en valkuilen. Ook doorgaande vaardighedenontwikkeling speelt een belangrijke rol bij het verkrijgen van zelfinzicht en ontwikkelen van zelfmanagement.
Door, in samenspraak met de leerkracht, specifieke leerdoelen en/of eindtermen te koppelen aan de ‘bagage’ waarmee de leerling het daadwerkelijk onderzoek uitvoert op het tweede eiland ontstaat de mogelijkheid een individueel ondersteuningsarrangement aan te bieden.

maart 22nd, 2021 by Anita Wuestman