Expertise

awardAnita Wuestman-Streppel (1966) werkt als onderwijsadviseur en coach gespecialiseerd in integraal excellentiebeleid.

Anita is door de jury van het Mensa fonds verkozen tot winnaar van de Mensa Onderwijs Award 2015. 

Lees hier het juryrapport.

Keuzebegeleiding en talentontwikkeling lopen vanaf het prille begin als een rode draad door haar carrière.  In de loop der jaren heeft zij zich gespecialiseerd in hoog-begaafdheid en de specifieke aspecten daar van in relatie tot excellentie ontwikkeling.

Anita heeft de ECHA-opleiding tot Specialist in Gifted Education via het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen gevolgd. Met een aanvullende ECHA module ‘Begeleiding van hoogbegaafden’.  In haar eindscriptie beantwoordt zij de vraag ‘wat hoogbegaafde meiden nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen tot autonome en authentieke  persoonlijkheden’.

Anita Wuestman was van 2010-2013 voorzitter van het landelijk coach-netwerk ECHA Advies, Begeleiding en Coaching voor begeleiding en onderwijs aan hoogbegaafden.  Aangesloten leden hebben de, door het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek van de Radboud Universiteit verzorgde,  internationaal erkende opleiding European Council for High Ability (ECHA) gevolgd.

Via het landelijke ondersteuningsprogramma van het Ministerie van OCW  School aan Zet voerde ze, binnen het Voortgezet Onderwijs, critical friend gesprekken met schoolleiding en onderwijswerkgroepen over alle facetten van de school als Lerende Organisatie.

Samen met Marijke Schekkerman, Marieke van der Zee en Astrid Loontjens zette Anita de FamilieXpeditie Bonaire op. Een programma voor hoogbegaafde gezinnen vanuit Nederland en Bonaire die met elkaar de uitdaging aan gaan zichzelf, elkaar en hun omgeving beter te leren kennen met in achtneming van de bijzondere kenmerken die samengaan met hoogbegaafdheid.

Daarnaast is zij medeoprichter van Stichting SquibS Gifted Youth Peer Group (11-18 jr) en van de Verrijkingsgroep de Jonge Speurders voor leerlingen van het Primair Onderwijs.

Opleiding en Werkervaring

Gekwalificeerd teamtrainer Hoogbegaafdheid & Excellentie
Namens het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) van de Radboud Universiteit in Nijmegen bevoegd tot het ontwikkelen en verzorgen van teamtrainingen in het basis en voortgezet onderwijs op het gebied van hoogbegaafdheid & excellentie

Gekwalificeer teamtrainer Wetenschap & Technologie
Bevoegd tot het ontwikkelen en verzorgen van teamtrainingen in het basis en voortgezet onderwijs op het gebied van Wetenschap & Technologie. Onder ander in samenspraak met Kenniscentrum Wetenschap en Technologie Gelderland

Kwartiermaker HB-beleid Basisonderwijs
Ontwikkelen, implementeren, coördineren en begeleiden van bovenschoolse plusklas en professionele leergemeenschap voor een cluster van scholen in de gemeente Voorst

Expert Hoogbegaafdheid & Excellentie  Basis en Voortgezet Onderwijs
In het kader van het landelijk onderwijsprogramma School aan Zet begeleiden van scholen voor Voortgezet Onderwijs in de transitie naar een lerende organisatie.

Regiocoördinator Talentnetwerk Hoogbegaafdheid & Excellentie
Regiocoördinator VO  Utrecht / West Gelderland

Voorzitter ECHA Nederland (2011 -2014)
Beroepsvereniging ECHA-Specialists in Gifted Education
European Council for High Ability  (ECH)

ECHA Specialist in Gifted Education
Ten behoeve van de ontwikkeling van cognitief talent. Werkzaamheden in opdracht van scholen en individuen.

Kwartiermaker Integraal Excellentiebeleid SKBG Cluster Voorst
Vorm en inhoud geven aan de Talentklas voor basisschool leerlingen.  Belangrijk doel van de Talentklas is het cognitief en sociaal uitdagen van leerlingen waardoor zij leren het beste uit zichzelf te halen en zelf regie te nemen over hun eigen leer- en ontwikkelingsproces.
Daarnaast fungeert de coördinator Talentklas als ‘expertise-centrum’ , training voor leerkrachten en IB’ers

Oprichter Stichting SquibS,  Gifted Youth Peer Community
Jongeren vanaf 11 jaar organiseren hun eigen activiteiten onder begeleiding van SquibS.   Voorbeelden van activiteiten zijn kampen, presentaties op (inter)nationale conferenties over hoog-begaafdheid,  Denktank Ministerie OCW,  Onderzoeksreis Beijing,  Wandeltochten

Kwartiermaker startende scholen
Anita was onder meer betrokken bij de opstart van de volgende scholen:

Adviseur Sociale Innovatie
Als adviseur van VAXA is Anita betrokken bij organisatie- en werkplekanalyse voor diverse opdrachtgevers.  Door middel van onderzoek en interviews brengt zij in kaart wat medewerkers binnen een organisatie motiveert, wat hen irriteert en wat zij belangrijk vinden om te bereiken met hun carrière.  Deze gegevens worden gebruikt bij ontwikkeling en implementatie excellentiebeleid en het bevorderen van effectieve samenwerking binnen de organisatie.

1990 – 2002

Zelfstandig ondernemer projectinrichting ‘Wuestman Wonen Werken’
Samen met Erick bracht Anita inrichtingsadviezen uit aan bedrijven, organisaties, scholen en particulieren.  Binnen het bedrijf was Anita verantwoordelijk voor de algemene planning en organisatie, het personeelsbeleid en de financiën.

Docent ondernemersopleiding projectinrichters
Voor de vakken ondernemersvaardigheden,  bedrijfseconomie, stijlleer en materiaalkennis

1988 – 1990

Na het afronden van haar opleiding via de Academie Mens Arbeid is Anita werkzaam geweest als loopbaanbegeleider en trainer.

 

 

augustus 9th, 2011 by Anita Wuestman