Professionaliseringsaanbod

Teachertraining Begaafdheid & Excellentie in het Onderwijs  PO/VO

echa_logo

 

In opdracht van School aan Zet heeft een team van professionals in samen werking met het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek de Teachertraining Begaafdheid & Excellentie in het Onderwijs (voor Primair en/of Voortgezet Onderwijs) ontwikkeld.

Deze training beslaat 3 dagdelen en omvat de volgende onderwerpen:

  1. Basiskennis Begaafdheid & Excellentie
  2. Curriculum aanpassing:  Compacten, Verrijken, Verdiepen en Verbreden
  3. Coaching en Begeleiding

Tijdens de training maken de deelnemers op praktische wijze kennis met profielen van meerbegaafde leerlingen, de ontwikkeling van motivatie en persoonlijke drijfveren.  Ook kennis over onderpresteren en excelleren wordt gedeeld.

Naast het verwerven van nieuwe kennis en inzichten is er voldoende ruimte voor het uitwisselen van kennis, materialen, ervaringen en voorbeelden van Good Practise.

Voor teamscholing in het VO wordt gewerkt met de Routekaart Excellentie waardoor afstemming op het Ontwikkelmodel Lerende Organisatie gegarandeerd is.

Voor deze scholingstrajecten is het mogelijk een subsidie aan te vragen in het kader van het techniekpact 2020. Voor Gelderland kan dit aangevraagd worden bij het KWTG.nl en voor de regio Oost kan dit aangevraagd worden bij het KWTO.nl

Teamcursus Talentontwikkeling, Wetenschap en Technologie.

Naamloos

Inmiddels hebben meer dan 400 leerkrachten van basisscholen deelgenomen aan de teamscholing. Deelnemers zijn vol lof hierover en de volgende uitspraken zijn kenmerkend: “Je wordt gestimuleerd zelf na te denken. Daardoor stimuleer je je eigen kijk op techniek en neemt ook je motivatie toe”, ‘Je leert inzien dat je met beperkte materialen een goede wetenschap- en techniekles kunt geven”, ” Als je de praktijkopdracht uitvoert, zie je dat dit de leerlingen stimuleert en motiveert; een paar dagen later zie je de kinderen met boeken over dat onderwerp in de klas zitten”,” Ik heb door dit traject nu een soort bewustwording ontwikkeld om te bekijken op welke manier ik wetenschap en techniek bij mijn andere lessen kan betrekken. De leerlingen vinden het heel leuk en reageren positief.”

Dit traject bestaat uit een basiscursus van 3 dagdelen en één keuzemodule van een dagdeel om dieper in te gaan op een specifiek onderwerp. De keuzemodule wordt bij voorkeur bepaald wanneer de school zich opgeeft. Bent u geïnteresseerd? Neem hier contact met ons op.

Basiscursus Talentontwikkeling, Wetenschap & Technologie

Dit traject is opgezet voor de kartrekkers voor talentontwikkeling, wetenschap en technologie op hun school en bestaat uit 6 bijeenkomsten. Voor meer informatie en opgave voor de trajecten: teamscholing, de basiscursus, talentontwikeling voor meerbegaafden, het BSO-traject, verbazing en verwondering bij het jonge kind en maatwerk: neem contact met ons op.

Deze trajecten zijn, tenzij anders vermeld, inhoudelijk tot stand gekomen in samenwerking met Prof. Dr. Juliette Walma van der Molen, Dr. Sandra van Aalderen, beiden van de Universiteit Twente en Erik Groot Koerkamp van Denkenkunjeleren. Oorspronkelijk in opdracht ontwikkeld voor het KWTO, het Kenniscentrum voor Wetenschap en Technologie Oost Nederland. Deze trainingen worden onder de vlag van Twente Academy Young, het wetenschapsknooppunt van de Universiteit Twente aangeboden.

Voor deze scholingstrajecten is het mogelijk een subsidie aan te vragen in het kader van het techniekpact 2020. Voor de regio Oost kan dit aangevraagd worden bij het KWTO.nl.

Denkenkunjeleren favi      ta_logo_260_19

 

juni 17th, 2015 by Anita Wuestman