Investering, evaluatie en eindtoets

Investering, evaluatie en eindtoets

 

Het bestuderen van de volledige cursus neemt ca. 2 uren in beslag. Hierbij is het mogelijk de cursus in drie delen te volgen waarbij deel 1 en 2 ongeveer 50 minuten tijdsinvestering vragen en deel 3 ongeveer 20 minuten.

Ieder hoofdstuk start met een reflectievraag om de cursist uit te nodigen na te denken over eigen ervaringen en zo de aansluiting naar de dagelijkse praktijk zo optimaal mogelijk te maken. Ter afsluiting van ieder hoofdstuk worden een aantal open en gesloten vragen gesteld om te evalueren of de informatie uit het hoofdstuk begrepen is.

Per hoofdstuk worden suggesties gedaan voor verder lezen of bestuderen, dit valt buiten het tijdsbestek van 2 uren voor het volgen van de cursus.
De drie cursusdelen worden afgesloten met een set facultatieve vragen. Deze vragen tellen niet mee voor de eindbeoordeling maar zijn bedoeld als controle- of verwerkingsvragen voor de cursist.

 

 

 

 

“Being Gited is a gift.
You only have to develop the skills to unwrap the paper and find the gift that’s inside.”
(Natalie Koopman, 15 jaar)

 

[Reflection] Beschrijf welke vaardigheden Natalie volgens jou nodig heeft om haar ‘gift’ uit te kunnen pakken. Op welke manier kun jij daar als leerkracht een bijdrage aan leveren?

Door naar Wie zijn de hoogbegaafde leerlingen?

maart 13th, 2021 by Anita Wuestman