Archives for juli, 2016

In de juni uitgaven van het magazine Gifted@248 stond een 4-pagina groot artikel over het BIG Bonaire Familie Retreat. Open

Uitgave van School aan Zet waarin gebruik gemaakt is van de Motivatiematrix van Hoog-begaafdheid.nl

Geaccepteerd om wie je bent