Archives for mei, 2017

Hand-out van de presentatie over Passend Onderwijs voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Deze presentatie wordt aangeboden aan ouders door Stichting

Hierbij de hand-out van de presentatie aan het team van de Kleine Wereld in samenwerking met Leonie Berends. Thema van

Hand-out:   Open Situaties,  de Proeftuin voor Creativiteit en Verwondering

Een samenvatting van de opbrengsten van de studiebijeenkomst i.o.v. UvA  voor  Stichting Openbaar Onderwijs Amsterdam Noord

Hierbij de hand-out van de presentatie voor de PO Conferentie van School aan Zet Lunteren,  24 maart 2015

Overzicht van aanbevolen literatuur en links naar interessante achtergrondinformatie en animaties

Hierbij de hand-out van de presentatie van Marijke Schekkerman & Anita Wuestman

De presentatie zoals getoond tijdens een bijeenkomst voor Plusklas Coördinatoren en Talentcoaches in Talentregio Gelderland/Overijssel. In opdracht van Kwartiermaker Toptalenten