Plusklassen

Naast coördinatie en begeleiding van diverse verrijkingsgroepen en bovenschoolse Plusklassen is Hoog-begaafdheid.nl initiatiefnemer van de Digitale Plusklas. Dit is een persoonlijke digitale leeromgeving voor leerlingen uit het basisonderwijs. Vanuit de Digitale Plusklas wordt, in samenspraak met school, een Individueel Leertraject opgezet en begeleid.

In de Digitale Plusklas wordt gewerkt op basis van de principes van Onderzoekend & Ontwerpend leren met een nadruk op Wetenschap & Technologie onderwijs.
Hiervoor nemen we de, door ons ontwikkelde, aanpak Jonge Speurders, op Expeditie met Zoekie* als uitgangspunt voor individuele leerdoelen, onderwijsaanpassing en het Talentpaspoort.

Onderwerpen die tijdens de Expeditie aan de orde komen zijn:

Het eiland van ‘Ik zou wel eens willen weten’

 • Mindset
 • Creativiteit en Verwondering
 • Lagere en Hogere orde denkvaardigheden
 • Executieve vaardigheden
 • Denkstijlen
 • Motivatie profielen
 • Persoonlijke leerdoelen

Het eiland van ‘Ik zou wel eens willen onderzoeken’

 • Ideeën genereren
 • Hoofd- en deelvragen formuleren
 • Hypothese formuleren
 • Opzetten van een onderzoek of experiment
 • Kritisch gebruik van bronnen
 • Conclusies trekken en aanbevelingen doen
 • Kennis delen

* Jonge Speurders, op Expeditie met Zoekie is door Hoog-begaafdheid.nl ontwikkeld als zelfsturend verbredingsmateriaal voor leerlingen van het basisonderwijs.  Hiervoor is samengewerkt met Universiteit Twente, VU-Amsterdam en de Begaafden-wijzer.

oktober 16th, 2015 by Anita Wuestman